logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके

परिचय

नेपालगञ्ज नगरी बांके जिल्ला प्रदेश न.५ को मात्र केन्द्र बिन्दु नभई ऐतीहासीक रुपमा कर्णाली तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशको शैक्षिक, आर्थिक र स्वास्थ्यको केन्द्र बिन्दुका रुपमा समेत रही आएको यथार्थ सबैमा जगजाहेर नै छ । साविकको मध्यपश्चिम क्षेत्रको करिब ३९ लाख र सुदुरपश्चिमको करिब ३० लाख गरि जम्मा ६९ लाख जनसंख्याको प्रमुख आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा रहेको नेपालगञ्ज स्थीत भेरी  अस्पताल बि.सं.१९४७ (अर्थात आज भन्दा १३० बर्ष अगाडी) मा पृथ्वी विर अस्पताल डिस्पेन्सरीको नाममा स्थापना भई बि.सं. २०१६ मा रत्नराज्य लक्ष्मी देवी प्रशूती गृह नामाकरण भई बि.सं.२०२१ सम्म चलेको र त्यस पश्चात बि.सं.२०२२ सालमा भेरी अञ्चल अस्पतालको नाममा नामाकरण गरिएको यस अस्पतालका लागी शुरुमा ५० बेड स्वीकृत भएको थियो भने २०४३ सालमा १०० बेड र हाल बिकास समितिबाट ५० बेड स्वीकृत भई जम्मा १५० बेडको क्षमतामा संचाल्न भईरहेको अवस्थामा मिति २०६१ भाद्र २९ च.नं. २।१९०९ को पत्रानुसार १०० शैया बाट बृद्धि गरि २०० शैया क्षमतामा संचालन गर्न अनुमती प्राप्त भएको भएता पनि आर्थिक अभावका कारण संचाल्न गर्न नसकिएकोले हाल सम्म १५० शैया क्षमता मै अस्पताल संचालन भईरहेको अवस्था बिधमान छ । देश संघिय संरचनामा गए पछि केही समय भेरी प्रादेशीक अस्पताल नामाकरण भई प्रदेश नं.–५ अन्तर्गत राखिएको यस अस्पताललाई नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार  संघ अन्तर्गत राख्ने र नामाकरण भेरी अस्पताल राखिएको छ । 

उद्देश्य

अस्पतालका भावी उद्धेश्यहरु

१) मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरुको इन्भेन्ट्रीएसिस्मेन्टलिलाम बिक्रि तथा खरिद प्रक्रिया सुधार सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन” का भेरी अस्पतालको बृहत गुरु योजना” तत्काल गराउने ।

२) हाल उपलब्ध सम्पूर्ण सेवाहरुलाई अझ प्रभावशाली र दिगोपना दिदै अस्पतालमा सेवा सुचारु गर्न सकिने भनि स्वीकृत भईसकेका सेवाहरु संचालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र उपकरणहरु सम्बन्धीत निकायमा माग गर्दै  थप सेवा बिस्तार गरी अझ बढी बिश्वसनीय र भरपर्दो बनाईने छ ।

३) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार आम नागरिक सम्म सहज र सरल रुपमा पुरयाउने गरी कार्य भए नभएको अनुगमन गर्न एक अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण उप-समिती गठन गरिनेछ ।

४) आजको आवश्यकताको आधारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति थप गर्न अस्पतालको संगठन संरचना परिमार्जन गरी नेपाल सरकार र बिकास समिति दुबै तर्फ आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको पदपूर्तिकालागी पहल गर्ने ।

५) कर्मचारीहरुको वृति बिकाशमा ध्यान दिने ।

६) यस अस्पताललाई आंउदो ३(तिन) बर्ष भित्रमा यस क्षेत्रको एक आधुनिक र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने बिशेष्टीकृत अस्पतालका रुपमा बिकास गर्ने ।

योजना

अस्पतालका भावी कार्यक्रमहरु

१) तत्कालीनः–(चालु आ.व.बाटै शुरु गरिने कार्य)

 क) उपलब्ध सेवाहरु प्रभावकारी बनाउनेःहाल अस्पतालमा उपलब्ध सेवा सुविधाहरुलाई नियमित, दिगो र प्रभावकारी रुपमा संचाल्न गर्न नेपाल सरकारद्धारा बनाईएका निति नियम, परिपत्र, निर्देशिका अनुसार उपलब्ध सेवाहरुलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन कार्यरत कर्मचारीहरुको सहभागीतामा एक संयन्त्र निर्माण गरि अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको टि.ओ.आर.कार्यवीधी-०७७ निर्माण गरि प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र दिगोपना कायम गर्ने ।

ख) जग्गा तथा भौतिक संरचना र उपकरण संरक्षणःअस्पतालका नाममा रहेका जग्गा धनीपूर्जा अनुसार कायम रहेका जमीनहरुको संरक्षण गर्नुका साथै ति जमीनमा बनेका घर टहराहरु (अपवाद बाहेकका) अस्पतालकै स्वामीत्वमा ल्याउनुका साथ आगामी दिनमा कहां,कसरी कस्ता किसीमका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ भनि भेरी अस्पतालको बृहत गुरुयोजनाका साथै हाल सम्म नेपाल सरकार,दातृ निकाय र अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीबाट खरिद गरिएका स्वास्थ्य उपकरण,सवारी साधनका साथै अन्य उपकरण र सामग्रीहरु के कति छन ? ति उपकरण तथा सामग्रीहरु चालु हालतमा छन छैनन सो समेतको एकिन गर्न मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरुको इन्भेन्ट्री, एसिस्मेन्ट,लिलाम बिक्रि तथा खरिद प्रक्रिया सुधार सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययनतत्काल गराउने ।

ग) दरबन्दी संरचना परिमार्जनका लागी पहल गर्नेःनेपाल सरकारको आ.व. ०७६/७७ को निति तथा कार्यक्रमबाट यस अस्पताललाई बिशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्ने ५०० शैयाको अस्पतलालमा स्तरोउन्नती गर्ने घोषण भईसकेको सन्दर्भका साथै यस अस्पतालमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरुको चापका आधारमा तत्कालै थप जनशक्ति आवश्यक देखिएको कारणले नेपाल सरकारद्धारा बनाईएका मापदण्डका आधारमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्न संगठन संरचना सर्वेक्षण कार्य गरि थप दरबन्दी माग गर्नुका साथै अस्पताल बिकास समितिलाई आवश्यक पर्ने दरबन्दी पनि थप गर्ने  ।

घ) नियमावली संशोधन गर्नेःअस्पतालमा बिकास समितिका तर्फबाट नियूक्त भएका कर्मचारीहरुको वृति बिकास र बढुवा प्रक्रिया अगाडी बढाउनुका साथै अस्पतालको प्रशासन तथा लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न अस्पताल बिकास गठन आदेश-०४१ को दफा १० अनुसार तयार गरिएको अस्पताल प्रशासन नियमावली-०६३ र आर्थिक नियमावली-०६३ (स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मिति २०६३ भदौ १ गते स्वीकृत भएको) लाई समायानुकूल बनाउन बिशेषज्ञ समेत सम्मलीत एक उपसमिति गठन गरि यथासक्य चांडो संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने  ।

ङ) आवश्यक कार्य विधीःबिकास समिति तर्फका करार ,ज्यालादारी ,अस्थायी तथा स्थायी प्रकृयामा गई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरु र अस्पतालको खरिद प्रक्रियालाई सरल सहज र पारदर्शी बनाउन खरिद नियमावी०६३ को अधिनमा रहि कार्य गर्ने गरि बिषय बिशेषज्ञको संयोजकत्वमा आवश्यक कार्यबिधी तयार गर्ने ।

च) सेवा शूल्क परिमार्जन गर्नेःहाल उपलब्ध सेवा शूल्क परिमार्जन गरि समयानुकल बनाउन एक उप समिति गठन गरि तत्काल अगाडी बढाईने छ ।

छ) अस्पतालको स्थापना दिवस मनाउनेःयस अस्पतालको स्थापना दिवस मनाउने भनि मिति २०७४ अषाढ २८ गतेका दिन अस्पताल बिकास समितीका अध्यक्ष श्री डा.उषा शाह राणा को अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट प्रत्येक बर्षको श्रावण १२ गते यस अस्पतालको स्थापना दिवस मनाउने निर्णय भईसकेको ले यस आ.व.देखि निरन्तर रुपमा निर्णय भएकै मितिमा हरेक बर्ष  स्थापना दिवस मनाउने र उक्त दिन यस अस्पतालको बिकासमा उल्लेख योगदान पुरयाउनु हुने ब्यक्ति वा संघ संस्थाका साथै अस्पतालमा दान गर्नुहुने ब्यक्ति वा संघ संस्था समेतलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।

ज) उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान र पुरस्कृत गर्नेःयस अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिक , प्रशासनीक र अन्य समूहका कर्मचारीहरु मध्ये उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई अस्पताल स्थापना दिवसको दिन प्रत्येक बर्ष नगद तथा कदर पत्र प्रदान गरि सम्मान गर्ने परिपाटीको बिकास यसै आ.व.देखि गरिनेछ ।

झ) अस्पतालको आन्तरिक समिक्षाः यस अस्पतालको कार्य योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पादन भए नभएको जानकारी लिने र दिने उद्धेश्यका साथ यसै चालु आ.व.देखि अर्धबार्षिक र बार्षिक गरि दुई पटक अस्पतालको आन्तरिक समिक्षा बैठक राखिने छ र उक्त समिक्षा बैठकमा सम्बन्धीत बिभागको बिभागीय प्रमुखले आफनो बिभागबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरुको बिवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । गर्न बजेटको ब्यवस्था गरिने छ ।

ञ) स्वास्थ्य बिमाःअस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत (नेपाल सकार र बिकास समिति) कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणाकालागी यसै आ.व.देखि स्वास्थ्य बिमा गराईने योजनाका लागी बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।

ट) सामाजीक सुरक्षा कोषमा समावेश हुने बारेःनेपाल सरकारले २०७५ साल मंसिर महिना देखी सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको जिवन सुरक्षाको निम्ती सामाजीक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन सरकारी तथा गैह्र सरकारी क्षेत्रहरुलाई आवहान गरि सकेको अवस्थामा यस अस्पातालमा बिकास समितीको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरु सामाजीक सुरक्षा कोषमा जाने वा नजाने बिषयमा कर्मचारीहरु संग राय सल्लाह गरि अगाडी बढीने छ ।

२) अल्पकालीनः(चालु आ.व.देखी एक बर्ष भित्र गर्ने कार्य)

 २०७७ पौष मसान्त भित्रमा अस्पत्तालको नाममा जिन्सी खातामा दाखिल भएका स्वास्थ्य उपकरण र सवारी साधनहरुको मर्मत गर्दा समेत प्रयोग गर्न नसकीने वा मर्मत गर्दा संचाल्न खर्च अनावश्यक रुपमा बढन सक्न सामग्रीहरुको लिलामी , मर्मत गरेर संचाल्न हुन सक्ने सामग्रीहरुको मर्मत र सरकारी नियमानुसार धुल्याउन मिल्ने सामग्री र कागजातहरुको सूचि तयार गरि यहि मिति ०७७ चैत्र मसान्त भित्रमा मर्मत, लिलाम बिक्री र धुल्याउने कार्य सम्पन्न गरि सक्ने ।

 

३) मध्यकालीनः(दुई देखी तिन बर्ष भित्र गर्ने कार्य)

क) हाल सम्म संचाल्न नभएका र संचाल्न भएको भएता पनि प्रभावकारी ढङ्गले संचालन हुन नसकेका तपसिलका सेवाहरु थप र बिस्तार गर्ने

थप गर्नुपर्ने सेवाहरुः

·         यूरो बिशेषज्ञ सेवा ।

·         कार्डियोथोरासिक बिशेषज्ञ सेवा बिस्तार

·         न्यूरो मेडिसिन बिशेषज्ञ सेवा ।

·         पिडिया सर्जरी सेवा ।

बिस्तार गर्नुपर्ने सेवाहरुः

·         न्यूरो सर्जरी सेवा बिस्तार ।

·         हेमोडाइलासिस सेवा बिस्तार

·         आई.सि.यू. र एन.आई.सि.यू. सेवा बिस्तार । 

·         ग्यास्ट्रोइट्रोलोजीष्ट सर्जरी सेवा बिस्तार ।

·         ई.एन.टी.सर्जरी सेवा ।

·         सोशियोसाईको काउन्सेलीङ सेवा ।

ख) आ.व.०७८/७९ भित्र कुनै दुई बिषयमा प्रााविधीक शिक्षा तर्फको पढाई सुचारु गर्ने ।

ग) आंउदो तिन बर्ष भित्रमा यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई पुग्ने गरि आवास भवन निर्माण गरि सक्ने गरि कार्य अगाडी बढाउने  ।

 

४) दिर्घकालीनः– (पांच देखी सात बर्ष भित्र गर्ने कार्य )

      केन्द्रीय अस्पताललाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खालका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्पन्न गरि यस अस्पताललाई स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा बिकास गर्ने ।