logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
S.N. File name view Download
1 Nepal National Health Accounts 2016-17
2 पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
3 पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि- २०७७
4 कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
5 विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७
6 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ - स्थानीय तह
7 कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ - प्रदेश
8 SSU संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७ ७८
9 OCMC संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७ ७८
10 जेरियाट्रिक वार्ड संचालन मार्ग दर्शन आ.व. २०७७/७८
11 अा.व.०७७/०७८ को बार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report)