logo

नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
मुटु रोग के हो, कसरी लाग्छ ? Dr. Bipin acharya in ||
ART service in Bheri hospital during lockdown
भेरी अस्पताल बाँके नेपालगन्ज