GOVERNMENT OF NEPAL
Ministry of Health and Population
Bheri Hospital
Nepalgunj, Banke
 • प्रमोद कुमार धिताल
  Pramod Kumar Dhital

  Chairman

  9858020044

  dhitalpramod03@gmail.com

 • डा. बद्री चापागाईं
  Dr. Badri Chapagai

  Office head

  9858020419

  bherihospital@gmail.com

News/Notice
Title Published Date Download
स्टाफ नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-02-26
सेवा करारमा चिकित्सक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७(सात)दिने सूचना। 2078-11-20
पलम्बर 2078-11-20
Legal document
Title Published Date Download
Population Policy 2079-06-11
National Oral Health Policy 2079-06-11
National Health Policy 2071 2079-06-11
Title Published Date Download
Title Published Date Download
Publication
Title Published Date Download
Final Book Inner page 2079-06-11
स्मारिका भेरी अस्पताल 2078-04-19
Title Published Date Download
Title Published Date Download
// wrap carousel by using first child