नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 स्टाफ नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2079-02-26 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
2 सेवा करारमा चिकित्सक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७(सात)दिने सूचना। सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
3 पलम्बर सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
4 स्टाफ नर्स, मनोपरामर्शकर्ता, अ.न.मी., पलम्बर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
5 स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2078-11-13 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
6 अ.न.मी., मनोपरामर्शकर्ता र पलम्बर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2078-11-12 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
7 विकास समिति तर्फको विज्ञापनहरूको परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2078-10-24 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
8 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। (कोभिड-१९ कार्यक्रम तर्फ) सूचना/ समाचार 2078-10-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
9 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (ल्याब टेक्निसियन, सिकलसेल कार्यक्रम) सूचना/ समाचार 2078-10-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
10 सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना। (कोभिड-१९ कार्यक्रम र सिकलसेल कार्यक्रम तर्फ) सूचना/ समाचार 2078-10-06 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
11 सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी २१ दिने सूचना। सूचना/ समाचार 2078-09-29 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
12 सूचना। सूचना/ समाचार 2078-09-15 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
13 फार्मेसी सहायक तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। सूचना/ समाचार 2078-07-23 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
14 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2078-07-13 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
15 परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना/ समाचार 2078-07-03 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
16 सूचना सूचना/ समाचार 2078-06-25 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
17 शुभकामना सूचना/ समाचार 2078-06-21 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
18 क.एनेस्थेसियोलोजिष्ट र फार्मेसी सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुचना । सूचना/ समाचार 2078-06-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
19 प्रेस बिज्ञप्ती सूचना/ समाचार 2078-04-26 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
20 जानकारी सम्बन्धमा। सूचना/ समाचार 2078-04-11 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
21 प्रेश विज्ञप्ती। सूचना/ समाचार 2078-02-14 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
22 सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2078-01-13 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
23 ओ.पि.डी. सेवाको समय परिवर्तन भएको सुचना। सूचना/ समाचार 2078-01-07 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
24 कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ सूचना/ समाचार 2078-01-03 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
25 अन्तर्वार्ता सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2077-12-19 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
26 मिति २०७७ चैत्र १८ गते बाट यस भेरी अस्पतालले विधिवत रूपमा मातृ शिशु मैत्री अस्पतालको मान्यता प्राप्त गरेको छ। सूचना/ समाचार 2077-12-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
27 प्रेस विज्ञप्ति सूचना/ समाचार 2075-10-19 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्