नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कार्यक्षमता मुल्याङकन द्वारा हुने बढुवाकाे सूचना । सूचना/ समाचार 2080-11-15 विवरण हेर्नुहोस्
2 नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सुचना सूचना/ समाचार 2080-10-08 विवरण हेर्नुहोस्
3 सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2080-09-13 - विवरण हेर्नुहोस्
4 सिलबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने कार्य स्थगित गरिएकाे सूचना। सूचना/ समाचार 2080-08-06 - विवरण हेर्नुहोस्
5 स्टाफ नर्सकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-07-24 - विवरण हेर्नुहोस्
6 छपाइ कार्यको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना/ समाचार 2080-07-21 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
7 अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2080-07-01 - विवरण हेर्नुहोस्
8 सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-06-22 विवरण हेर्नुहोस्
9 जनशक्ति (सुरक्षाकर्मी) आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना सूचना/ समाचार 2080-06-07 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
10 जनशक्ति (सरसफाईकर्मी) आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान सूचना सूचना/ समाचार 2080-06-05 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
11 अन्तर्वार्ता परीक्षा सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2080-06-02 विवरण हेर्नुहोस्
12 सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/ समाचार 2080-05-22 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
13 अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2080-05-21 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
14 सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/ समाचार 2080-05-12 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
15 सिलबन्दी दररभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सूचना/ समाचार 2080-04-12 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
16 मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना । सूचना/ समाचार 2080-04-02 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
17 दोस्रो पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2080-04-01 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
18 सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना सूचना/ समाचार 2080-03-15 Bheri Hospital विवरण हेर्नुहोस्
19 स्टाफ नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2079-02-26 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
20 स्टाफ नर्स, मनोपरामर्शकर्ता, अ.न.मी., पलम्बर पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
21 पलम्बर सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
22 सेवा करारमा चिकित्सक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७(सात)दिने सूचना। सूचना/ समाचार 2078-11-20 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
23 स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/ समाचार 2078-11-13 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
24 अ.न.मी., मनोपरामर्शकर्ता र पलम्बर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2078-11-12 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
25 विकास समिति तर्फको विज्ञापनहरूको परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना। सूचना/ समाचार 2078-10-24 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
26 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना (ल्याब टेक्निसियन, सिकलसेल कार्यक्रम) सूचना/ समाचार 2078-10-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
27 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। (कोभिड-१९ कार्यक्रम तर्फ) सूचना/ समाचार 2078-10-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
28 सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सूचना। (कोभिड-१९ कार्यक्रम र सिकलसेल कार्यक्रम तर्फ) सूचना/ समाचार 2078-10-06 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
29 सेवा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धी २१ दिने सूचना। सूचना/ समाचार 2078-09-29 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
30 सूचना। सूचना/ समाचार 2078-09-15 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
31 फार्मेसी सहायक तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना। सूचना/ समाचार 2078-07-23 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
32 लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना सूचना/ समाचार 2078-07-13 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
33 परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना । सूचना/ समाचार 2078-07-03 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
34 सूचना सूचना/ समाचार 2078-06-25 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
35 शुभकामना सूचना/ समाचार 2078-06-21 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्
36 क.एनेस्थेसियोलोजिष्ट र फार्मेसी सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुचना । सूचना/ समाचार 2078-06-18 भेरी अस्पताल विवरण हेर्नुहोस्