नेपाल सरकार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
भेरी अस्पताल
नेपालगन्ज, बाँके
 • प्रमोद कुमार धिताल
  प्रमोद कुमार धिताल

  अध्यक्ष

  9858020044

  dhitalpramod03@gmail.com

 • डा. बद्री चापागाईं
  डा. बद्री चापागाईं

  कार्यालय प्रमुख

  9858020419

  bherihospital@gmail.com

सूचना/ समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
स्टाफ नर्स पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-02-26
सेवा करारमा चिकित्सक पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी ७(सात)दिने सूचना। 2078-11-20
पलम्बर 2078-11-20
कानूनी दस्तावेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Population Policy 2079-06-11
राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति 2079-06-11
राष्टि स्वास्थ्य नीति २०७१ 2079-06-11
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Final Book Inner page 2079-06-11
स्मारिका भेरी अस्पताल 2078-04-19
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड